026-34453721
it@sabzgolsar.com

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

10 مورد از فواید نوشیدن آب کافی در طول روز

10 مورد از فواید نوشیدن آب کافی در طول روز

10 مورد از فواید نوشیدن آب کافی در طول روز

جزئیات

حدود 60% از بدن انسان از آب تشکیل شده است. معمولاً توصیه می شود در طول روز تقریباً 8 لیوان آب بنوشید. نوشیدن آب در بسیاری از عملکردهای مهم بدن نقش دارند، از جمله: کمک به دفع مواد زائد از بدن تنظیم دمای بدن کمک به عملکرد درست مغز

6 مرداد 1401

حدود 60% از بدن انسان از آب تشکیل شده است. معمولاً توصیه می شود در طول روز تقریباً 8 لیوان آب بنوشید. نوشیدن آب در بسیاری از عملکردهای مهم بدن نقش دارند، از جمله:

  • کمک به دفع مواد زائد از بدن
  • تنظیم دمای بدن
  • کمک به عملکرد درست مغز

مقاله ها مرتبط